COACHING EN MENTOROPLEIDING

Een ontdekkingstocht naar je talenten als mentor en mentee

Wat is mentoring?
Mentoring komt in essentie neer op het uitbouwen van een relatie, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen en heeft tot doel om van elkaar te leren.
 
In een context van bedrijfsstages of duaal leren gaan de mentoren jongeren leren reflecteren over het maken van optimale keuzes en hen concreet begeleiden in de wereld van het bedrijfsleven.
 
Het is een tweerichtingsverkeer en biedt voordelen voor beide partijen: mentor en mentoree.
 
De mentor:
° Levert een concrete bijdrage aan de professionele en persoonlijke groei van de mentoree.
° Krijgt de kans om zich in te leven in de wereld van de mentee
° Ervaart waardering en erkenning voor zijn ervaring en specifieke expertise
° Realiseert een uitbreiding van zijn netwerk

De mentoree:
° Wordt gesteund bij het nemen van initiatieven
° Krijgt een spiegel voorgehouden en een klankbord voor vragen en ideeën
° Ervaart een stijgend zelfvertrouwen
° Maakt kennis met nieuwe netwerken

Pasted Graphic 2

VOORBEELD VAN DE INHOUD VAN EEN MENTOROPLEIDING
om in aanmerking te komen voor een mentorkorting

Sessie 1
Onthalen van een stagiair, mentoree of werkpleklerende.
A1. Wat is mijn rol als mentor met welke verwachtingen?
A2. Hoe zie ik mijn rol als stagementor?
A3. Inventariseren van de verwachtingen van de organisatie
A4. In kaart brengen van de verwachtingen van de mentoree

Sessie 2
Hoe begin ik aan een mentorprogramma?
B1. Een checklist en opleidingsplan geven mij houvast.
B2. Hoe creëer ik betrokkenheid van de stagiair?
B3. Aanbrengen van nodige vaardigheden

Sessie 3
Communicatievaardigheden en technieken
C1. Instructies geven
C2. Feedback geven
C3. Motiveren
C4. Omgaan met weerstand
C5. Coachen

Sessie 4
Observeren, opvolgen en evalueren
D1. Observeren in plaats van inerpreteren
D2. Opvolgen en bijsturen met behulp van een plan
D3. Voeren van evaluatiegesprekken
D4. Optimaliseren vaardigheden als mentor
D5. Eindevaluatie voor mentor en mentoree

Wil je meer vernemen over de inhoud van dit programma,
de concrete data en locaties waar deze opleidingen plaatsvinden,
contacteer ons via homepage 12 contactformulier

De mentoropleiding kan via de KMO portefeuille waardoor
u een korting ontvangt van 40% op de deelnameprijs

Pasted Graphic

PASSIE VOOR TALENT, DUURZAAM IN VERBINDUING
Ons privacybeleid is helemaal in lijn met GDPR (General Data
Protection Regulation) en de nieuwe Europese Privacy Wetgeving.