Pasted Graphic

Ben ik tevreden met mijn actuele job
?

Loopbaanbegeleiding helpt je om even stil te staan om je competenties, kwaliteiten en je talenten in kaart te brengen in samenwerking met een ervaren loopbaancoach.

Het leert je om aan het stuur van je loopbaan te staan en je carrière in dié richting te sturen waarvoor je zelf kiest.

Het leert je zelfvertrouwen en zelfwaardering verder op te bouwen en keuzes te maken in samenwerking met een ervaren loopbaancoach.

Via individuele gesprekken, opdrachten en zeer praktische vragenlijsten krijg je een beter zicht op wat in je leven vandaag belangrijk is of wat in de toekomst belangrijk kan zijn.

We bekijken welk soort job het best bij je past en hoe je bijvoorbeeld een evenwicht tussen je werk en je privé situatie kan bijsturen.

Dit kan ertoe leiden dat je op zoek wilt gaan naar een nieuwe werkgever, dan wel dat je bij je huidige werkgever concrete stappen onderneemt die je arbeidsvreugde ten goede zullen komen.


Waarom creëren we samen het verschil tussen toeval en talent?

1. Omdat we concrete antwoorden geven op je loopbaanvragen en aantoonbare loopbaanresultaten behalen.

2. Omdat we binnen een kort tijdsbestek succesvol zijn.

3. Omdat onze focus gericht is op het creëren van meerwaarde door je pure kerntalent te ontwikkelen.

4. Omdat tijdens en na de loopbaancoaching mensen positieve energie ervaren, waardoor ze opnieuw in hun kracht staan en arbeidsvreugde (her)beleven.

Kortom, wij werken samen aan de ontwikkeling van jouw loopbaan dat resulteert in een concreet Persoonlijk OntwikkelingsPlan.

Zijn deze situaties voor jou herkenbaar én inspirerend?
Wil je NU even
stilstaan bij je actuele loopbaan?

Stuur een e-mailbericht naar:
idemdito.devogelaere@skynet.be


Pasted Graphic

PASSIE VOOR TALENTONTWIKKELING
Ons privacybeleid is helemaal in lijn met GDPR (General Data
Protection Regulation) en de nieuwe Europese Privacy Wetgeving.