Specialisten in loopbaancoaching sinds 1989

Pasted Graphic 1
HOOGSENSITIVITEIT
Maar liefst 1 op 5 personen is hoogsensitief. Dat is meer dan 1 miljoen Vlamingen. Wij bieden een specifieke aanpak om hoogsensitiviteit te herkennen en te (h)erkennen als een uniek TALENT. Wij bieden speci-fieke programma’s voor mensen met een Hoogsensitieve Persoonlijk-heid.

1.
Individuele loopbaancoaching al dan niet specifiek gericht op mensen met een Hoog Sensitieve Persoonlijkheid.

2.
Tango leren dansen tijdens een groepssessie als een concrete metafoor voor Talentontwikkeling.

3.
Train-The-Trainer Programma al dan niet gericht op mensen met HSP om talenten te ontdekken, te deblokkeren en te ontwikkelen.

4.
Mentoring als innovatieve methodiek om talenten op een waarderende manier te kaderen, te verbinden en tijdens co-creaties SAMEN concrete doelstellingen te realiseren.

5.
TANGO LEVEN als ultieme levenshouding en attitude. TAKE A BREAK
Leven is dansen.Tango is leven:
een constante aaneenschakeling van vasthouden én loslaten.
Vooral loslaten.

“ A brake is used to stop your car “ !

Mensen met een Hoogsensitieve Persoonlijkheid beschikken doorgaans over een uniek TALENT om bij zichzelf en bij anderen talenten te ontdekken, te deblokkeren en vooral te ontwikkelen op basis van passie, intuïtie, gevoeligheid en hoogsensitiviteit.

Gedurende 30 jaar hebben we vakmanschap opgebouwd eigen aan loopbaancoaching en hebben wij ons gespecialiseerd in specifieke domeinen met een eigen karakter én een ziel.

Zo hebben wij expertise verworven in het
detecteren en analyseren van het onderscheid tussen: Hoog Sensitieve Persoonlijkheid afgekort HSP, Hoogbegaafdheid en Hooggevoeligheid.

Wij combineren steeds wetenschappelijke kennis met professionele ervaringen die we verworven hebben met de meest diverse doelgroepen en in verschillende professionele situaties.

Hierdoor kunnen we de TALENTEN van mensen optimaal ontdekken en maximaal tot ontwikkeling brengen.
HOOGSENSITIVITEIT bijvoorbeeld, is een KERNTALENT.

Loopbaanbegeleiding én preventie: voorkomen is beter dan genezen. Zeker in het kader van stress-,burn-out en bore-out preventie.

Loopbaanbegeleiding én her-integratie: na een acute ziekteperiode. Coaching én her-integratie na een periode van afwezigheid op het werk.

Vandaag kunnen we specifieke
expertise (X) aanbieden in functie van:
stresspreventie,
talentontwikkeling,
burn-out begeleiding,
competentiemanagement,
behandeling van depressies,
en diverse klachten die ogenschijnlijk gerelateerd zijn aan bovenstaande problematieken maar toch een zéér specifieke behandeling vergen.

Vandaag kunnen wij eveneens begeleiding aanbieden in functie van de NU volgende
doelgroepen die zélf vragende partij zijn én hulpbe-hoevend zoals medische, en paramedische disciplines:

- artsen
- discrete samenwerking met artsen in nood
- verplegers, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten
- medewerkers in de gezondheidssector: orthopedagogen, opvoeders

Doelgroepen die tot
risicogroepen behoren:
- mensen met een handicap
- mensen die revalideren
- mensen die in sociale of beschutte werkplaatsen werken

Uitvoerende
kunstenaars zoals:
- professionele dansers
- akteurs
- muzikanten

Zeer recent werd ook het BEROEP van de KLINISCH PSYCHOLOOG erkend in het KB 78 van de gezondheidsberoepen.

Hij/zij zal als klinisch psycholoog autonoom aan psychodiagnostiek, preventie, begeleiding en behandeling kunnen doen van psychische en (somato)psychische klachten zoals stress, burn-out, depressie, werkge-relateerde problematieken zoals concentratieproblemen, slaapstoornis-sen, rugklachten, migraine,...
Hij/zij kan deze behandelingen uitvoeren indien hij/zij een universitaire masteropleiding van 5 jaar in de klinische psychologie heeft gevolgd.

Specifieke wensen en verwachtingen kan je aan ons bekendmaken.
Contacteer ons vandaag nog voor een kennismakingsgesprek

via GSM 00 32 (0)478 54 90 08 of
via e-mail:
idemdito.devogelaere@skynet.be
Wij garanderen absolute discretie

Stefaan Devogelaere
Erkend Psycholoog
Specialisatie Klinische Psychologie en Arbeidspsychologie
Erkend RIZIV Ergotherapeut
Specialisatie Arbeid en Hertewerkstelling

PASSIE VOOR TALENTONTWIKKELING
Ons privacybeleid is helemaal in lijn met GDPR (General Data
Protection Regulation) en de nieuwe Europese Privacy Wetgeving.
Uit respect voor onze klanten is het Auteurs-, Concept- en
Woordmerkrecht eigen aan
it takes two to tango ® ©
strikt van toepassing
2019