Pasted Graphic

een innovatieve loopbaancoachingsmethode om
diversiteit in
talent een leven lang te ontwikkelen

MENTORING ALS VERBINDING

Tango en haar imago
Tango dansen is niet wat je denkt dat het is.Tango gaat in essentie niet over dansen dan wel: in eerste instantie over stappen.
Samen stappen. Op elkaar instappen, naast elkaar stappen.
Van zodra je kan stappen, kan je tangodansen.

Tango gaat over hoe jij in het leven stapt.
Van zodra je tango hebt ervaren zal je anders stappen in je leven.

Tango en haar identiteit
Tango is in essentie COMMUNICATIE, communicatie en nog eens communicatie. Dit is het mooiste wat er bestaat, maar meteen het moeilijkste wat er is. Pure communicatie is pas mogelijk vanuit wederzijds RESPECT en wederzijds VERTROUWEN. Geven en nemen. Verwachten en wachten. Vasthouden en loslaten. Vooral loslaten!

Tango en haar voorwaarden
1. Om deel te nemen aan een coachingssessie in groep hoef je absoluut géén danser te zijn. Integendeel zelfs. Van bij de start geven we mensen een VEILIG GEVOEL. We inspireren hen zodat ze tot het inzicht komen dat je absoluut geen danser hoeft te zijn om te proeven van tango als metafoor.


2. Je hoeft géén danskennis te bezitten. De tango is op een bepaald moment natuurlijk ontstaan. We laten je kennismaken met deze NATUURWETTEN en laten je stapje voor stapje proeven van deze spontane ontwikkeling.

3. Om te werken met de metafoor tango volstaat het om te stappen. Van zodra je kan stappen, kan je spreekwoordelijk TANGO DANSEN.

4. Misschien wel de belangrijkste voorwaarde: OPENSTAAN voor een nieuwe, verfrissende aanpak met een metafoor. Een persoonlijke LEERBEREIDHEID tonen als deelnemer. Loslaten. Alle opties open laten. Je hart volgen, proeven, genieten van tango als metafoor voor een uniek én innovatief LEERPROCES.

Tango en haar metafoor voor talentontwikkeling

Passie
Wij geven een antwoord op de vraag welke BRONNEN van ENERGIE je kan aanboren. Je pure passie kan ontdekken om je talenten “een leven lang” te ontwikkelen.

Grensverleggend
Erkennen en vooral herkennen van de innerlijke BEWEGING van een organisatie en daar IMPACT op uit te oefenen door gebruik te maken van je "KERN" Competenties en dito “KERN” TALENTEN die je met elkaar kan VERBINDEN.

Creatief
Creëren van GEDEELDE betekeniskaders door te communiceren, wederzijds vertrouwen te verdienen op basis van gelijkwaardigheid en onderling respect. Gevoelens van creativiteit, betrokkenheid, inspiratie te delen om samen gedeelde ARBEIDSVREUGDE te creëren.

Resultaatgericht
Tijdens gesprekken over talentontwikkeling en vooral het creëren van een veilig gevoel, ontstaan plots nieuwe perspectieven om op een EFFECTIEVE én EFFICIËNTE manier met elkaar te overleggen, te interageren en te DIALOGEREN.

Tango en haar unieke rollen als:
1. Leraar met het accent op: Weten.
2. Praktijk-leraar met het accent op: Inzien.
3. Trainer met het accent op: Toepassen.
4. Coach met het accent op: Integreren.
5. Mentor met het accent op: Co-creëren.
6. Choreograaf met het accent op: Innoveren.
7. Gast-Choreograaf met het accent op: Transformeren.
8. Regisseur met het accent op: het Verschil Tussen Toeval en Talent!

medewerkers in beweging
beweging in medewerkers


Een mentor zal de mentorees op een enthousiaste manier in BEWEGING brengen en houden zodat ze zich kunnen aanpassen aan de steeds sneller veranderende omgeving. Het GELOOF in eigen kunnen DELEN met gelijkgestemden wat opnieuw energie geeft. Ontdekken, deblokkeren en aanboren van pure TALENTEN als bronnen van energie.

Aanleren, verfijnen van de pure Argentijnse tango als een unieke METAFOOR om aangeboren talenten een leven lang te ontwikkelen.

PASSIE VOOR TALENT
vanaf nu sta je er niét alleen voor
it takes two to tango

30
1989 jaar 2019
the ocho movement
from
emotion to motion
from
reflection to action
and
satisfaction
tanGO for it

PASSIE VOOR TALENTONTWIKKELING
Ons privacybeleid is helemaal in lijn met GDPR (General Data
Protection Regulation) en de nieuwe Europese Privacy Wetgeving.
Uit respect voor onze klanten is het Auteurs-, Concept- en
Woordmerkrecht eigen aan
it takes two to tango ® ©
strikt van toepassing
2019