Privacy Verklaring
Contactgegevens van DS Consult bvba
Beatrijslaan 4 bus 15 te 2050 Antwerpen Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via idemdito.devogelaere@skynet.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
DS Consult verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  Voor- en familienaam
Adresgegevens 
Telefoonnummer  E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DS Consult verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming 
DS Consult neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DS Consult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
DS Consult verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DS Consult.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar idemdito.devogelaere@skynet.be

DS Consult wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DS Consult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Handelsmerken
Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam it takes two to tango ®) zijn beschermde handelsmerken.


Pasted Graphic

PASSIE VOOR TALENTONTWIKKELING
Ons privacybeleid is helemaal in lijn met GDPR (General Data
Protection Regulation) en de nieuwe Europese Privacy Wetgeving.
Uit respect voor onze klanten is het Auteurs-, Concept- en
Woordmerkrecht eigen aan
it takes two to tango ® ©
strikt van toepassing
2019