it takes two to tango

Pasted Graphic

Hartelijk welkom op onze website.
maart 2020

Graag nodigen wij je uit om kennis te maken met onze unieke aanpak eigen aan loopbaanbegeleiding, transitiemanagement en outplacement die wij hebben opgebouwd én uitgewerkt. Meer dan ooit zetten we in op innovatie in functie van het ontwikkelen van individuele talenten en dito loopbanen.

Wij hebben ons gespecialiseerd in
Mentoring, een innovatieve methode om diversiteit in talent een leven lang te ontwikkelen.

Hoe doen we dit?
Door gebruik te maken van én een
Model, een Methodiek, een Metafoor, Meetbare resultaten en Meesterschap.

Tijdens de vakantieperiode blijven wij permanent beschikbaar.
Een optimaal moment om tot rust te komen en je loopbaanverwachtingen in kaart te brengen én of bij te sturen.
Samen maken we er werk van:
GSM: 0478 54 90 08

Pasted Graphic
Individuele loopbaanbegeleiding

1. AFWEGEN van je keuze op basis van BESCHIKBAARHEID.
Stel je hebt na verschillende weken of maanden denken beslist om te
STARTEN met loopbaancoaching en je KAN pas binnen 4 maanden of binnen 2 weken starten met een individuele coaching.
Keuze gemaakt?

2. OPTIMALISEREN van je keuze op basis van LOCATIE of REGIO.
Om het met ALLE respect maar met énige overdrijving te stellen,
een uitdagend voorbeeld:
Stel je hebt pijn, meerbepaald tandpijn. Dan ga je vermoedelijk naar een tandarts en niet naar een oogarts omdat deze in jouw straat woont.
Keuze gemaakt?

3. MAKEN van je keuze op basis van BEROEPSERVARING.
Stel je WIL een individuele loopbaanbegeleiding volgen en je hebt de keuze tussen een loopbaancoach met 11 maanden ervaring en een coach met minstens
18 jaar beroepservaring.
Keuze gemaakt?

Samen MAKEN wij steeds een OPTIMALE keuze waarbij we rekening houden met de combinatie van én beschikbaarheid én locatie maar vooral van expertise gedurende jaren opgebouwd die wij graag delen met de mensen die we in loopbaanbegeleiding hebben.

Gebruik ons CONTACTFORMULIER of stuur je loopbaanvragen DIRECT naar:
idemdito.devogelaere@skynet.be

Pasted Graphic 1